Odborné znalosti

Boxoptonika je poskytovateľom komponentov optickej koherentnej tomografie OCT

2023-03-20

OCT v časovej oblasti sa skladá hlavne z Michelsonových interferometrov. Svetlo vyžarované svetelným zdrojom sa po prechode cez spojku rozdelí na dva lúče a vstupuje do ramena vzorky a referenčného ramena Michelsonovho interferometra. Svetlo vzorky sa vracia rozptylom a odrazom vzorky a referenčné svetlo sa odráža od referenčného zrkadla. Ak sa vrátia dva Keď je rozdiel optickej dráhy lúčov v rámci rozsahu koherentnej dĺžky, môže dôjsť k interferencii, ktorá vytvorí interferenčné spektrum nesúce informácie o vzorke. Optický signál je konvertovaný na elektrický signál cez fotodetektor na prijímacom konci a potom je signál zbieraný kartou na zber údajov a nakoniec spracovaný a obraz je rekonštruovaný počítačom na uskutočnenie tomografického zobrazenia vzorky.

Naša spoločnosť poskytuje 850nm superluminiscenčný diódový laser alebo modul používaný v OCT, 850nm 2X2 vláknovú spojku, 830nm polarizačný nezávislý izolátor, 850nm C-šošovku a 850nm 3-kruhový polarizačný regulátor.

Schéma systémovej štruktúry ZCT v časovej doméne:


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept